مسابقات بین المللی فجر 84 – 2006

  • اخبار مهم - تیم‌های ملی - مسابقات
شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی فجر ایران – تهران کشورهای شرکت کننده : 12 گواتمالا ، پاکستان ، لبنان ، ارمنستان ، سوریه ، آذربایجان ، ترکیه ، قزاقستان ، اسلواکی ، ترکمنستان ، اردن و ایران بازیکنان تیم ملی ایران : نفرات برتر یکنفره بانوان  : قهرمان: بهناز پیر زمان بین از ایران نایب قهرمان : ایوا قطریب از سوریه سوم مشترک : نکیسا سلطانی از ایران / نورسیل دوگان از ترکیه نفرات برتر دونفره بانوان : قهرمان : گلکین و نورسیل دوگان از ترکیه نایب قهرمان : بهناز پیر زمان بین و نگین امیری پور از ایران سوم مشترک : گلناز فائزی و مینا رواقی از ایران /  نکیسا سلطانی و سمیرا زراع از ایران نفرات برتر یکنفره آقایان : قهرمان : علی واجد از پاکستان نایب قهرمان : علی شاه حسینی از ایران سوم مشترک : کاوه مهرابی از ایران / یانگ پدرو از گواتمالا نفرات برتر دو نفره آقایان : قهرمان : علی شاه حسینی و غلامرضا باقری از ایران نایب قهرمان : محمت کوران و علی کایا از ترکیه سوم مشترک : امید کرمی و نیما دارین از ایران / ایتک محمد و رضوان اعظم از پاکستان