مشخص شدن برترین های رنکینگ سطح ۳ آقایان در شیراز

  • اخبار مهم - استانی - مسابقات

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون مسابقات بدمینتون رنکینگ سطح ۳ آقایان کشور از ۱۴۰۱/۶/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ درتالاربدمینتون شیراز باحضور  ۱۸ استان برگزار گردید.
 در قسمت یک نفره ۱۱۷ و در دو نفره ۴۵ تیم حضور یافتند.
نفرات برتر به شرح ذیل می باشد:
درقسمت یکنفره 
مقام اول :محمدعلی فقیه خراسانی(یزد)
مقام دوم:محمدچهارمالی(فارس)
مقام سوم مشترک:سهراب میرزایی(لرستان)سالاربیات(زنجان)

درقسمت دونفره
مقام اول : محمدچهارمالی.سروش فریدونی(فارس)

مقام دوم: فرهان جاویدی.محمودرضا مینا(فارس)
مقام سوم مشترک: آرادبحری، فربدیاسمی(زنجان) و سینا ایوانی(کرمانشاه) ، محمدحسین قربانزاده(گلستان)