نتایج دور رفت مرحله نهایی لیگ دسته یک بدمینتون باشگاه های کشور مشخص شد/ یک مرحله تا معرفی صعود کنندگان به لیگ برتر

  • اخبار مهم - استانی - مسئولین فدراسیون - ویژه
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون دور رفت مرحله نهایی لیگ دسته یک باشگاه های کشور در روز های 4 و 5 اسفندماه برگزار گردید.

لیگ بانوان در رباط کریم و آقایان در محلات با حضور تیم های صعود کننده به مرحله نهایی برگزار شد.

در قسمت بانوان که تیم های آذرخش رباط کریم، جوانان نویان تهران، آتش نشانی تهران و جوانان استارز تهران حضور داشتند. نتایج ذیل بدست آمد:

آذرخش رباط کریم 4     جوانان استارز تهران 1

جوانان نویان تهران 3     آتش نشانی تهران 2

آذرخش رباط کریم 3     جوانان نویان تهران 2

آتش نشانی تهران 3    جوانان استارز تهران 2

جوانان نویان تهران 3     جوانان استارز تهران 2

آذرخش رباط کریم 4     آتش نشانی تهران 1

براین اساس جدول دور رفت مرحله نهایی لیگ دسته یک باشگاه های کشور درقسمت بانوان به این ترتیب است:

1: آذرخش رباط کریم  2: جوانان نویان تهران   3: آتش نشانی تهران   4:جوانان استارز تهران

لازم به ذکر است خانم مددی نایب رییس فدراسیون بدمینتون  از نزدیک شاهد برگزاری این مسابقات در رباط کریم بودند.

در قسمت آقایان که تیم های شهرداری گنبد کاووس، چادر ملو جوان اردکان، اوج تهران، گلباغ بابک محلات، گروه مهندسی آسمان مشهد و انبوه سازان هوتن قائمشهر حضور داشتند نتایج ذیل بدست آمد:

گلباغ بابک محلات 3                     اوج تهران 2

چادر ملو جوان اردکان 3                 گروه مهندسی آسمان مشهد 2

شهرداری گنبد کاووس 4                انبوه سازان هوتن قائمشهر 1

شهرداری گنبد کاووس 4                گروه مهندسی آسمان مشهد 1

چادر ملو جوان اردکان 3                  گلباغ بابک محلات 2

اوج تهران 3                                 انبوه سازان هوتن قائمشهر 2

اوج تهران 3                                 گروه مهندسی آسمان مشهد 2

چادر ملو جوان اردکان 0                  شهرداری گنبد کاووس 5

انبوه سازان هوتن قائمشهر 2           گلباغ بابک محلات 3

اوج تهران 1                                  شهرداری گنبد کاووس 4

چادر ملو جوان اردکان 3                   انبوه سازان هوتن قائمشهر 2

گروه مهندسی آسمان مشهد 4       گلباغ بابک محلات 1

اوج تهران 2                                  چادر ملو جوان اردکان 3 

انبوه سازان هوتن قائمشهر 3          گروه مهندسی آسمان مشهد 2

شهرداری گنبد کاووس 4                 گلباغ بابک محلات 1

براین اساس جدول دور رفت مرحله نهایی لیگ دسته یک باشگاه های کشور درقسمت آقایان به این ترتیب است:

1:شهرداری گنبد کاووس  2:چادرملو جوان اردکان  3:اوج تهران   4:گلباغ بابک محلات   5:گروه مهندسی آسمان مشهد  6:انبوه سازان هوتن قائمشهر

لازم به ذکر است دور برگشت مرحله نهایی در روزهای 17 و 18 اسفندماه در قسمت آقایان در گنبد کاووس و در قسمت بانوان در تهران برگزار می گردد.