نفرات نیمه نهایی یک نفره مسابقات بین المللی سریز جوانان در قسمت بانوان مشخص شدند

  • اخبار مهم - استانی - تیم‌های ملی - مسابقات - ویژه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون پنج شنبه 14 بهمن ماه رقباتهای سریز جوانان در قسمت بانوان ادامه پیدا کرد که با برگزاری مسابقات یک نفره نفرات راه یافته به نیمه نهایی مشخص شدند. نتایج کسب شده به شرح زیر می باشد: فاطمه فنایی 2 فائزه اسدنژاد 0 مریم اسماعیل تبار 2  الین تیراتوریان از ارمنستان 1 مریم سلطانی 1  فردوس فروغی 2 فاطمه مونس خواه 1 سامایار پاوار از هند 2 که بر این اساس فاطمه مونس خواه ،فردوس فروغی، مریم اسماعیلی تبار و سامایار پاوار از هند به نیمه نهایی راه یافتند.