هیئت رئیسه فدراسیون

  • برگه ها

هیئت رئیسه فدراسیون

 

 

محمدرضا پوریا

رییس فدراسیون

 

 

 

 

محمد فرجی

نایب رئیس فدراسیون

 

 

 

 

فریبا مددی

نایب رئیس فدراسیون

 

 

 

 

فرشاد نصرتی

دبیر فدراسیون

 

 

 

 

 

عزیزالله شهبازی

عضو هیئت رئیسه

 

 

 

 

 

علی موذن

عضو هیئت رئیسه

 

 

 

 

 

پرهام جانفشان

عضو هیئت رئیسه

 

 

 

 

 

مرتضی مداحی

کارشناس خبره

 

 

 

 

 

 

اسماعیل مهدوی‌نیا

عضو هیئت رئیسه

 

 

 

 

مهدی ملک‌نیا

بازرس

 

 

 

 

 

حمیدرضا دائمی

خزانه دار