پیام تبریک آقای دیوید کابلو (عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی بدمینتون)

  • اخبار مهم - مسئولین فدراسیون - ویژه
Image

جناب آقای دکتر محمدرضا پوریا

رئیس محترم این تبریک به خاطر موقعیت جدید انتخاب شما در کنفدراسیون بدمینتون آسیاست، بسیار عالی، به راستی شما شایستگی آن را دارید.این یک اتفاق جدید برای توسعه ورزش ما در سطح جهانی است.

مشتاقانه منتظر دیدار شما در کوالالامپور هستم.

با آرزوی بهترین ها

دیوید کابلو

رئیس بخش توسعه و ورزش برای همه و عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی بدمینتون