پیام تبریک رئیس فدراسیون بدمینتون به وزیر ورزش و جوانان

  • اخبار مهم - برجسته‌شده - مسئولین فدراسیون

جناب آقای دکتر حمید سجادی قهرمان پرافتخار دیروز و مدیر جهادی امروز، اعتماد رئیس جمهور منتخب مردم به شما و رأى اعتماد نمایندگان ملت به حضرتعالی مایه فخر ورزش ایران است. امروز ورزش به صاحبان اصلیش رسید. مردی درد کشیده و سرد و گرم دیده ی ورزش چه به عنوان قهرمان و چه به عنوان مدیر می تواند این کشتی پرافتخار و آسیب دیده را به ساحل آرامش برساند. جناب آقای دکتر حمید سجادی؛ خانواده بدمینتون ایران رأى اعتماد مجلس به شما را تبریک عرض نموده و در این راه سخت همراه و همدل شما هستیم. محمد رضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ج.ا.ایران