پیشکسوتان چشم و چراغ خانواده بدمینتون

  • اخبار مهم - ویژه
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون در روزی که یکی از مهمترین رویدادهای بدمینتون آسیا افتتاح میشد از روسای اسبق فدراسیون تجلیل شد تا احترام به مقام پیشکسوتان و زحمت کشان بدمینتون در مهمترین و بهترین لحظه رقم خورد.

این تجلیل با حضور دکتر سید حمید سجادی مقام عالی وزارت از آقایان دکتر کرباسیان، غلاحسین نوریان روسای اسبق به عمل آمدلازم به ذکر است آقای سیروس عالمی نیز به دلیل کسالت در این مراسم حضور نداشتند.

لازم به ذکر است که جناب آقای نوریان نزدیک به دوسال، آقای سیروس عالمی نزدیک به دوسال ریاست فدراسیون را برعهده داشتند و نزدیک به 18 سال دبیر فدراسیون بوده اند ایشان یکی از پیشکسوتان وزارت ورزش و جوانان و از مدیران با سابقه ورزش کشور محسوب میشوند. و آقای کرباسیان 20 سال از سال 68 لغایت 88 ریاست فدراسیون بدمینتون را برعهده داشتند.آقای کرباسیان از مدیران با سابقه اقتصادی و ورزشی نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.

در این مراسم دکتر پوریا ضمن سپاس از زحمات این عزیزان اعلام کردند در فدراسیون بدمینتون هرچه یادگرفته اند در کنار این بزرگواران بوده است. ایشان تکریم و تجلیل از پیشکسوتان را رسمی نهادینه شده در خانواده بدمینتون دانستند.