کارگاه دانش افزایی ارتقاء مربیگری درجه 3 به 2 بدمینتون آقایان

  • اخبار مهم - کمیته آموزش - کمیته مربیان

آخرین مرحله کارگاه دانش افزایی ارتقاء مربیگری درجه 3 به 2 ویژه آقایان (گروه دوم) درتاریخ 19 خرداد ماه سال در محل سالن اختصاصی فدراسیون بدمینتون با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، در این دوره 13 مربی از استانهای: کرمانشاه، سمنان، همدان، گلستان

حضور داشتند . این دوره که مبتنی بر دانش افزایی و به روزرساني دانش و مهارتهاي فنی بدمينتون شامل دروس علمی و مهارتهای تمرین، فیزیولوژی ورزشی و آموزش مهارتهای دونفره است ، زیر نظرمدرس فدراسیون دکتر سید بهادر زکی زاده برگزار شد .

لازم به ذکر است ،آزمون عملی وتئوری در پایان روز دوره از شرکت کنندگان اخذ گردید .