یک ایرانی برای نخستین بار مدرس و ارزیاب داوری دوره غرب آسیا شد

  • برجسته‌شده - کمیته داوران
Image

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، یک داور ایرانی برای نخستین بار از سوی فدراسیون بدمینتون آسیا به عنوان مدرس و ارزیاب یک دوره داوری در غرب آسیا انتخاب شده است. رضا روشن امید رئیس کمیته داوران فدراسیون بدمینتون نخستین دوره داوری غرب آسیا را مهر ماه سال جاری در شهر اربیل عراق به عنوان مدرس و ارزیاب برگزار خواهد کرد.

رضا روشن امید در حالی برای مدرسی و همچنین ارزیابی دوره داوری غرب آسیا انتخاب شده که اصولا در تقسیم بندی بدمینتون آسیا در گروه آسیای میانه قرار میگیرد اما با این حال فدراسیون بدمینتون آسیا برای برگزاری دوره داوری غرب آسیا از فدراسیون بدمینتون ایران مدرس انتخاب کرده است.

رضا روشن امید از داوران فدراسیون جهانی است.