برگزاری اولین جلسه ی کمیسیون داوران؛رئیس کمیسیون انتخاب شد

  • اخبار مهم - استانی - کمیته داوران - مسئولین فدراسیون - ویژه

امروز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه اولین جلسه ی کمیسیون داوران در محل فدراسیون بدمینتون برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون اولین جلسه ی کمیسیون داوران جهت انتخاب رئیس کمیسیون و ارائه ی نقطه نظرات با حضور اعضای انتخاب شده برگزار گردید. در این جلسه که با حضور خانم ها مرضیه رضایی و سعیده حکیم آرا به صورت آنلاین خانم فریبا مددی آقایان ابوالفضل مهاجر بختیاری،سید منصور سجادیان، فرشید قلعه خانی، سید امید مقدس زاده به صورت حضوری برگزار گردید، با رای اعضای کمیسیون خانم فریبا مددی به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب گردید. این جلسه که به ریاست دبیر مجمع جناب آقای فرشاد نصرتی برگزار شد، داوران نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند.