برگزاری اولین جلسه ی کمیسیون مربیان؛رئیس کمیسیون انتخاب شد

  • اخبار مهم - کمیته مربیان - مسئولین فدراسیون - ویژه

امروز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه اولین جلسه ی کمیسیون مربیان در محل فدراسیون بدمینتون برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون اولین جلسه ی کمیسیون مربیان جهت انتخاب رئیس کمیسیون و ارائه ی نقطه نظرات با حضور اعضای انتخاب شده برگزار گردید. در این جلسه که با حضور خانم ها اشرف السادات رضوی، سمیرا زراع، هما اسمعیلی مقدم،متین هاشمی و آقایان محمدرضا مطیع، نیکزاد شیری، جواد نوری، محمدرضا نوری زاده،سید سعید فربود به صورت حضوری برگزار گردید، با رای اعضای کمیسیون خانم اسمعیلی مقدم به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب گردید. این جلسه که به ریاست دبیر مجمع جناب آقای فرشاد نصرتی برگزار شد، مربیان نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند. بررسی بیمه و امنیت شغلی مربیان، چگونگی ارتقاء مربیان در سطح های مختلف از مهمترین مباحث مطرح شده این جلسه به شمار می رود.