رئیس و اعضای کمیته فضای باز فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند

  • اخبار مهم - استانی - کمیته فضای باز - مسئولان کمیته ها - ویژه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون طی احکامی جداگانه از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون رئیس و اعضای کمیته فضای باز فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند. اعضای کمیته فضای باز: 1_ جناب آقای مهدی امیرفخریان(رئیس) 2_ جناب آقای مهندس مصطفی خادم(عضو و مسئول کمیته ساحلی) 3_ جناب آقای ابراهیم راضی (عضو و مسئول کمیته فضای چمنی) 4_ جناب آقای میثم پورکریمان (عضو و مسئول کمیته فضای آسفالتی و خاکی) 5_ جناب آقای مجید فاتحی (عضو) 6_ سرکار خانم هما اسماعیلی (عضو) 7_ سرکار خانم رقیه حسنی(عضو)