رئیس و اعضای کمیته فضای چمنی فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند

  • اخبار مهم - استانی - کمیته فضای باز - مسئولان کمیته ها - ویژه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون طی احکامی جداگانه از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون رئیس و اعضای کمیته فضای چمنی فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند. اعضای کمیته فضای چمنی: 1_ جناب آقای ابراهیم راضی (رئیس) 2_ جناب آقای غلامعباس دهنوی (عضو) 3_ جناب آقای برات وثوقی (عضو) 4_ جناب آقای محمدرضا ابوقداره (عضو) 5_ جناب آقای مهران جهانبازی (عضو) 6_ سرکار خانم مهدیه هرمان (عضو) 7_سرکار خانم سارا سبحانی (عضو)