رئیس و اعضای کمیته ساحلی فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند

  • اخبار مهم - استانی - کمیته فضای باز - مسئولان کمیته ها - ویژه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون طی احکامی جداگانه از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون رئیس و اعضای کمیته ساحلی فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند. اعضای کمیته ساحلی : 1_ جناب آقای مهندس مصطفی خادم( رئیس) 2_ جناب آقای مجید فاتحی (دبیر) 3_ جناب آقای علیرضا زیارتی(عضو) 4_ جناب آقای سیامک احمدی(عضو) 5_جناب آقای غلامعباس دهنوی (عضو) 6_ سرکار خانم هما اسمعیلی(عضو)