رئیس و اعضای کمیته فرهنگی فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند

  • اخبار مهم - استانی - کمیته فرهنگی - مسئولان کمیته ها - ویژه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون طی احکامی جداگانه از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون رئیس و اعضای کمیته فرهنگی فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند. اعضای کمیته فرهنگی : 1_سرکار خانم فریبا مددی (رئیس) 2_جناب آقای مهدی امیر فخریان (دبیر) 3_ حجت الاسلام و المسلمین دانش (عضو) 4_ سرکار خانم معصومه ممتازی (عضو) 5_جناب آقای سید حسین رضوی (عضو) 6_ جناب آقای علی فرجی (عضو) 7_ جناب آقای ناصر یعقوبی (عضو) 8_ جناب آقای حمید دارابی (عضو)